نظافت مشاعات

کار نظافت منزل و محل کار، ساده نیست و گاهی اوقات از توان و زمان ما خارج است. از این رو شرکت‌های خدماتی، این مشکل را حل کرده اند و با ارائه خدمات به صورت نظافت ساعتی در منزل یا ساختمان‌ها، تمیزی را به محیط کار و زندگی ما دعوت می‌کنند. هزینه خدمات نیز با توجه به مدت زمان انجام کار تعیین می‌شود .

هزینه نظافت ساعتی منزل و محل کار

اگر منزل یا محیط کار شما به کثیف شده است و تصمیم دارید از شرکت های خدماتی کمک بگیرید، دقت داشته باشید که خدمات مورد نیاز خود را از مراکز معتبر مانند حرفه ای ها دریافت کنید. نیروهای متخصص ما در امور تمیزکاری منزل و...(حرفه ای یاران) به محل مورد نظر شما مراجعه می‌کنند. حرفه ای ها حق الزحمه را به صورت ساعتی تعیین کرده و سعی بر این دارد تا این هزینه مناسب و مقرون به صرفه باشد. دستمزدها در حرفه ای ها به صورت زیر است:

توجه داشته باشید زمان انجام خدمات توسط حرفه ای یاران را با دقت بیشتری انتخاب کنید، در این صورت حرفه ای یاران کار اضافی انجام نمی‌دهد و هزینه کمتری نیز پرداخت خواهید کرد.

حرفه ای یار خانم ۴ ساعته

از 220هزار تومان
حرفه ای یار خانم ۴ ساعته

از 220هزار تومان
حرفه ای یار خانم ۴ ساعته

از 220هزار تومان
حرفه ای یار خانم ۴ ساعته

از 220هزار تومان
حرفه ای یار خانم ۴ ساعته

از 220هزار تومان